ms

Autor: ms

Ultra rychlý laser umí vyvolat EUV záření

29. květen 2015 8:10

Vědci z Institutu Maxe Plancka kvantové optiky vyvolali pomocí ultra rychlého laseru  emisi EUV (extrémního ultrafialového) záření z tenkých dielektrických vrstev SiO2 křemene. Vědcům se vlastně podařilo vyvolat extrémní ultrafialové záření  s 20krát vyšší frekvencí  než byla frekvence budícího laseru.

Vědci zkoumají mechanismus tohoto jevu a předpokládají, že laserové pulsy přinutí elektrony provádět extrémně rychlé oscilace desítky petahertzů (1015 Hz frekvence) uvnitř krystalu.

„V podstatě se jedná o vůbec nejrychlejší elektrický proud  generovaný v pevné látce a záření emitované z těchto oscilací nám umožňuje nahlédnout do dynamiky tohoto extrémně rychlém pohybu.“ vysvětluje Goulielmakis.

 

Zdroj: Max Planck Institute of Quantum Optics. (2015, May 27). Solid-state photonics goes extreme ultraviolet. ScienceDaily. Retrieved May 29, 2015 from www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150527151059.htm