ms

Autor: ms

Vynalezena první pórovitá kapalina

19. listopad 2015 15:36

Vědci učinili zásadní průlom připravením pórovité tekutiny. Výzkum  by mohl otevřít cestu pro účinnější a ekologičtější chemické procesy, včetně  známého zachycování uhlíku ve formě oxidu uhličitého z  elektráren, které spalující  fosilní paliva, aby se zabránilo vstupu oxidu uhličitého do atmosféry.

Vědcům se povedlo navrhnou takové tvary molekul, které tvoří kapalinu avšak nezaplní celý prostor. Prázdné díry v kapalině dovolují, aby se v ní rozpustilo neobvykle velké množství plynu. První experimenty slouží hlavně k pochopení tohoto nového typu materiálu, a první výsledky poukazují na velmi zajímavé dlouhodobé aplikace, které jsou založeny právě na rozpouštění plynů.

.

Zdroj: Queen’s University Belfast. (2015, November 11). First ‚porous liquid‘ invented: Major breakthrough with the potential for a massive range of new technologies including ‚carbon capture‘. ScienceDaily. Retrieved November 19, 2015 from www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151111143221.htm

Obrázek: Queen’s University Belfast