ms

Autor: ms

Zářící oceán

15. květen 2014 12:51

„Když jsme se za jedné velmi temné noci plavili kousek na jih od La Platy, naskytl se nám podivuhodný a překrásný pohled na moře. Vál svěží větřík a celá hladina, která je ve dne pokryta pěnou, nyní zářila bledým svitem. Koráb hrnul před svou přídí dvě vysoké vlny tekutého fosforu a v brázdě za ním táhla se mléčná stopa. Kam až oko dohlédlo, zářily hřbety všech vln a obloha na obzoru, na níž se odrážela zář těchto modravých plamenů, nebyla tak temně černá jako nebeská báň nad hlavou.“ (Charles Darwin, Cesta kolem světa) Jde o jev zvaný bioluminiscence, někdy se tento jev nazývá „mléčná moře“. Světélkování je výsledkem neobvykle silné bioluminiscenční aktivity bakterií a mikroskopických řas u hladiny oceánu.

 

Citace: J. Lhotský, Tajemství zářícího oceánu, Vesmír 93,191, 2014/4

Autor obrázku: Prof. Gordon T. Taylor, Stony Brook University (licence Wikimedia Commons)

Autor obrázku: Phil Hart (licence Creative Commons)