ms

Autor: ms

Žena a muž nebo Muž a žena

15. duben 2014 5:21

Toto téma se nikdy nevyčerpá, ale hlavně se nikdy neomrzí. Jak to však vidí vědci? No přeci vědecky. Mezi mužem a ženou jsou rozdíly endokrinologické (hormony) a neurofyziologické (jiná stavba a naprogramování mozku). To vede k tomu, že v průměru ženy a muži vnímají vnější svět různě, a proto ho i jinak vyhodnocují, vědecky shrnuto, liší se výslednou reakcí na stejný podnět. Ale pozor,  nemusí se to týkat každého nebo každé. Všechno má svou statistiku. Lze říci, že asi 15–20 % mužů má „ženský“ mozek a asi 10 % žen má mozek „mužský“. 
Základem rozdílů je především různá anatomie a fyziologie. Již u mužů a žen, kteří jsou v klidu, vidíme rozdíly v jejich mozkové aktivitě. Z výsledků elektroencefalografie (EEG), ale především podle funkční magnetické rezonance (fMR) a pozitronové emisní tomografie (PET) vyplývá, že u muže v klidovém režimu utichá až 70 % mozkových center, ale u žen je 90 % center stále v „klidovém“ aktivním stavu. A další rozdíly? Ženy mají široké periferní vidění a lepe vnímají barevné spektrum (smetanová, světle plavá, blond platinová aj.). Muži mají tunelové vidění (dobře se zaměřují na cíl), avšak hůře vnímají barvy. U žen je to dáno lepším překrytím frekvenčních spekter čípků, tj. zakódováno geny v chromozomech X, které, jak známo, mají ženy dva (XX), oproti jednomu mužskému (XY). Ženy najdou v blízkém okolí drobné předměty, zatímco muž hledaný předmět často nevidí, i když na něj přímo kouká. Ženy se hůře orientují v terénu nebo na mapě a také to často popírají. Muži mají dobré prostorové vidění a dobře odhadují vzdálenost, což je velká výhoda při parkování auta.  Mužský mozek pracuje vlnovitě, kdy se střídají fáze vysoké aktivity v práci s fázemi o nízké aktivitě při odpočinku doma, to je ta chvíle kdy přijde z práce domů a není dobré na něj mluvit. Jak je známo muži ticho milují, kterým je my ženy trestáme. 
Ženy lépe slyší vysoké frekvence zvuků (pláč dětí) a rozumějí emocionálnímu podtextu lidských zvuků („nemluv se mnou tímto tónem!“). Muži zase zvuk lépe zaměřují a konstruují si v mozku trojrozměrné mapy, umožněné zvláštní sortou neuronů v hipokampu (hudební skladatelé). Ženská kůže je tenčí než mužská, navíc je pod ní pravidelně přítomná tuková vrstva (někdy nepravidelně ve formě celulitidy), která v zimě zahřívá. Ženy mají receptory doteku desetkrát citlivější než muži. Muži mají silnější kůži než ženy, což vysvětluje, proč ženy mívají více jemných vrásek. Kůže na mužských zádech je čtyřikrát silnější než kůže na břiše a chrání proti útoku zezadu (z doby lovců a mamutů). Muži mají nižší práh bolesti, ale soustředí-li se na určitý fyzický výkon, nevšimnou si hned svého zranění (výjimkou jsou fotbalisté při filmování). Mám pokračovat? Více