ms

Autor: ms

Dyslexie má své výhody

11. únor 2016 12:22

Máte podezření, že jste dyslektik, nebo na to už máte papír? Je důležité si uvědomit, že dyslexie není  lenost ani hloupost a není spojená ani s konkrétní hodnotou IQ. Dyslektiky na prvním stupni trápí naučit se číst a psát.  Jde o oslabenou funkci levé mozkové hemisféry. Při čtení a psaní pak musí vypomáhat pravá hemisféra. Dyslexie v dospělosti nezmizí, lidé se učí s touto poruchu žít tak, že si vybírají vhodný typ činnosti, kde je dyslexie neomezuje, a nebo je naopak zvýhodňuje. Poslední výzkumy ukazují, že dyslektikové mají odlišný způsob myšlení (vypomáhá pravá hemisféra). Tedy býti dyslektikem má i své výhody. Dyslektické děti musí překonávat značné obtíže v dětství, ale často z nich vyrostou talentovaní vypravěči, vynálezci či podnikatelé.

.

Fernette Eide: Jedním z největších nedorozumění je domnívat se, že dyslektický mozek se odlišuje pouze ve vnímání psaných symbolů. Ve skutečnosti v něm probíhají odlišné procesy, které celkově ovlivňují práci s informacemi. Dyslektický mozek je organizován tak, že maximalizuje svou silnou stránku, kterou je kontextuální uvažování, na úkor zpracovávání některých detailů… proto dyslektikům občas uteče slovo, písmenko, čárka apod.

Mozky dyslektiků jsou schopny velmi dobře zpracovávat komplexní problémy a vidět věci v širším kontextu nebo také využívat představivost k odhadování jejich budoucího vývoje.

.

1. Někteří dyslektici vynikají v prostorovém vnímání. Práce s 3D perspektivou je pro ně snadná. Můžou například pracovat v designu, 3D umění, architektuře, nebo být inženýry, staviteli, vynálezci, organickými chemiky nebo být jednoduše zvláště dobří v skládání nákupu do tašky.

.

2. Další silnou stránkou může být propojené uvažování . Tyto schopnosti v propojování můžeme chápat jako rozeznávání podobností, analogií, kauzálních vztahů nebo třeba schopnost měnit perspektivy a vidět objekt či událost z více úhlů nebo schopnost vidět zároveň jádro problému i širší souvislosti okolo. Mnoho dyslektiků pracuje v interdisciplinárních oblastech nebo oborech, kde využívají kombinaci vlastností a schopností z více oborů či prostředí. Často tito lidé slýchávají, že vidí souvislosti tam, kde ostatní je ještě nejsou schopni vidět.

.

3. Většina dyslektiků si umí pamatovat  fakta ze zkušeností, příkladů a příběhů (ne čistou abstrakci), umí uvažovat v příbězích. Tyto děti mají velmi dobrou schopnost se učit díky svým zkušenostem. Často se stává, že rodiny popisují dyslektického člena jako člověka se „sloní“ pamětí, ale těžko si zapamatují rozvrh hodin.

.

4. Čtvrtou schopností je schopnost uvažovat dobře v dynamickém prostředí, kde jsou fakta nekompletní nebo se rychle mění. Tito lidé  často pracují v podnikatelském prostředí, na finančních trzích nebo ve vědeckých oblastech, kde je třeba rekonstruovat předchozí události (geolog nebo paleontolog). Těmto lidem nedělá problém pracovat v neustále měnícím se prostředí a predikovat jejich vývoj.

.

Více na mojedyslexie.cz

.

Zdroj a obrázek: Co je to dyslexie? Jaké jsou její příčiny a projevy?, Institut DE, mojedyslexie.cz