ms

Autor: ms

Kulička

15. červen 2014 16:12

Kulička, koule a objekty kulaté jsou součástí mnoha her, které jsou lákavé nejen pro děti, a jiná mláďata, ale jsou zajímavé i pro vědce. Kuličky našly řadu praktických využití v průmyslu a v posledních letech i v biomedicíně. Sférické (kulové) nanočástice a mikročástice se totiž vyznačují jedinečnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Oproti nekulovým částicím poskytují řadu výhod. Tvar koule zaujímá nejmenší možný povrch a povrchovou energií, má výhodné tokové vlastnosti, které umožňují snadnou manipulaci, apod.
Jestliže částice, které jsou často vyráběny z polymerů, disponují více funkcemi současně, jsou pak označovány jako „chytré“. Z nich nacházejí uplatnění zejména magnetické polymerní nosiče s povrchem modifikovaným biologicky selektivními ligandy. U těchto částic je možné řídit jejich transport a lokalizovat je pomocí vnějšího magnetického pole. Toho lze využívat v lékařské diagnostice (magneticko-rezonanční zobrazení tkání), také v terapii (hypertermii), dávkování léčiv a genů do buněk postižené oblasti. Cílení léku na magnetických nosičích umožňuje jejich hromadění pouze v požadovaném místě organismu třeba v nádorech a současně dokáže snížit spotřebu léčiva a tím minimalizovat jeho vedlejší účinky.
Magnetické nanočástice, často o velikosti pouhých 10 nm, jsou tisíckrát až milionkrát menší než magnetické mikročástice. Na rozdíl od mikročástic se s magnetickými nanočásticemi počítá pro využití v živém organismu (in vivo). Částice s navázanými biovektory (protilátkami, bílkovinami, nukleotidy atd.) jsou užitečné ke značení specifických buněk, aniž by nepříznivě ovlivňovaly jejich životaschopnost, funkčnost a schopnost migrace. Pomocí navázaných biovektorů lze částice s lékem směrovat do specifické tkáně organismu. Více
.
Zdroj: D. Horák, Kuličky nejsou jen na hraní, Vesmír 93, 106, 2014/2