ms

Autor: ms

Placebo, nocebo, co to je?

22. duben 2014 9:03

Placebo (z latinského placere – líbit se) je látka nebo procedura, kterou pacient považuje za lék či léčbu, avšak ve skutečnosti nemá farmakologický ani biologický léčebný účinek. Předpokládá se, že samotná pacientova víra v léčebný efekt „léku“ může ovlivnit jeho účinek. Tvrdí se, že placebový efekt léku je vyšší, jestliže lék má výbornou pověst, je podán autoritou, je podán injekčně a je drahý. Naopak jestliže lék má například špatnou pověst, může působit jako nocebo (z latinského nocere – škodit). V poseldních letech se účinek placeba zkoumal pomocí moderních zobrazovacích metod, např. funkční magnetickou rezonancí (fMRI) nebo pozitronovou emisní tomografií (PET). Výzkumy účinku placeba uvedenými zobrazovacími metodami budí značnou pozornost také proto, že ukazují na neurobiologické účinky psychologických nebo-li duchovních jevů typu víra (v účinek) a naděje (očekávání účinku). Také schopnost vcítit se do bolesti blízké bytosti vyvolává podle funkční magnetické rezonance aktivaci podobných oblastí mozku jako vlastní bolest. Více

.

Zdroj: Miloslav Kršiak, Placebo, Vesmír 88, 225, 2009/4