Odpadní vody

6. listopad 2013 12:30

image 1

Biologické čištění odpadních vod napodobuje procesy přirozeně probíhající ve vodních tocích. Dochází k němu v čistírnách odpadních vod, které jsou nezbytnou součástí obcí, sídlišť a průmyslových podniků.